I disse dage er der mange, der lufter hunde og forsøger at holde god afstand til hinanden. Mange søger derfor stranden som gåtursvenue, da der er godt udsyn og plads mellem folk, men fra 1. april er det officielt slut med løse hunde på stranden. Det er i den periode, vi hundeejere må vise ekstra hensyn til naturen. Loven er til for at beskytte vilde dyr i en tid, hvor mange af dem formerer sig. Det er endda strafbart, hvis hunden forstyrrer og måske jager dyrelivet.

Det betyder ikke at det er slut med at slippe hunden. Reglerne kan variere fra sted til sted. Ofte er der opsat skilte - men hvis du er i tvivl, er det en god idé at kontakte Naturstyrelsen eller læse mere om hund i naturen på Naturstyrelsens hjemmeside

Kontrol over hunden på gåturen

Hvis du vælger at slippe din hund løs, skal du være sikker på, at den er under kontrol - uanset hvor og hvornår du går. Du skal faktisk have en sådan kontrol over din hund, at det svarer til, at den har en usynlig snor på. Når din hund er løs, skal du altid kunne se den – hvis den er uden for din synsvidde, er den ikke under din kontrol.

Selvom det er fristende at tage snoren af halsbåndet, så husk at det er lovpligtigt at have hunde i snor mellem den 1. april og den 1. oktober på offentlige strande. Der er dog nogle få strande, der er undtaget af denne regel, se hvilke skove det drejer sig om på hundeskovene.dk.

Har du styr på Hundelovens bestemmelser om "fuldt herredømme"?

"Fuldt herredømme" betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den f.eks. angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, f.eks. ved at true eller løbe efter dem. Hunde, som f.eks. ikke prompte kommer på kald, skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, der har ansvaret for at undgå konflikter.