Den første version byggede på Agrias skadesstatistik fra årene 1995-2002 og var dengang tiltænkt specialklubberne. Den nye opdaterede og mere foreklede version er nu udvidet til 133 racer og indeholder også skadesstatistik for årene 2003-2006.

Relativ risiko

I den nye version af Agria Breed Profiles er den relative risiko for at en hund bliver ramt af en sygdom eller dør af en særskilt årsag i fokus i stedet for det faktiske antal syge/døde hunde. Med relativ risiko menes hvor sandsynligt det er at en hunderace bliver ramt af en vis sygdom eller dør af en særlig sygdom jævnfør gennemsnittet.

Sygdomsdiagnoserne er også blevet forenklet i og med at alle sygdomme i et bestemt kropssystem er slået sammen. For eksempel så ligger alle hjertesygdomme nu samlet under kategorien ”Heart” i stedet for at være opdelt under forskellige diagnoser.

For samtlige racer findes også en graf over hvor stor tilbøjelighed racen har til at gå til dyrlægen sammenlignet med gennemsnittet.

Historisk set har sundhedsarbejdet i de forskellige raceklubber ofte fokuseret på diagnoser som er lette at måle, for eksempel et ledproblem, øjensygdomme med mere.

– Med Agria Breed Profiles håber vi at kunne give et bredere billede af hvilket sundhedsproblem som faktisk findes hos netop den ene race, siger Terese Holmquist som er ansvarlig for Agria Breed Profiles.

Tanken med denne forenklede statistik i Agria Breed Profiles er også at kunne gøre opmærksom på de problemer som opdrættere og hvalpekøbere støder på til hverdag.

– Ordinære sygdomme som rammer mange er mindst lige så vigtige som dem som kun rammer et fåtal, siger Terese.

Vigtig infomation til opdrætter

Som opdrætter er det uhørt værdifuldt at kende til hvorfor hvalpekøberne normalt opsøger dyrlægen og visse af disse årsager kan forebygges ret enkelt gennem information.

– indenfor min egen race Sheltie er det normalt at hunden kaster op om morgenen. Noget som kan forebygges ganske enkelt ved at give hunden noget at spise om aftenen.

Eksempler på andre racer som rammes af visse skader er små terrier som generelt set er friske men har en højere risiko for at løbe væk, drukne eller blive påkørt. Statistikken har også vist at American Staffordshire Terrier har en syv gange højere risiko for at sluge et fremmedlegeme.

– Fakta af dette er jo rigtig god information for opdrætteren at kunne dele med sine hvalpekøbere, så de tænker sig om inden de slipper hunden løs, før de har trænet indkald og fjernet ting som kan være fristende for hunden at spise, fortæller Terese.

At statistikken nu bygger på risiko for at rammes af noget har også medført nogle ”nye” diagnoser indenfor en del racer. Terese tager endnu et eksempel fra sin egen race.

– Vi har for eksempel set at risikoen for at en Sheltie rammes af livmoderbetændelse ikke er større end hos andre racer, men at de har en større risiko for at dø af sygdommen. Hvad det skyldes, ved vi endnu ikke, men at tænke over årsager til hvorfor, er meget vigtigt for raceklubben. Kan det for eksempel være sådan at racen viser få symptomer eller tages til dyrlægen for sent?

Agria Breed Profiles er ikke en facitliste til hvad der skal prioriteres i avlsarbejdet. Derimod er forhåbningen at den skal kunne fungere som en hjælp og et diskussionsgrundlag for opdrættere med flere.

– Hvad er en vigtig sygdom? Er det en som mange rammes af eller er det en som medfører store lidelser?

Som en hjælp til raceklubberne i vurdering af dette har Agria lavet et beslutnings matrix som forhåbentligt kan lette diskussionerne. Matrixen kan bestilles via mail på agriabreedprofiles@agria.se.

– Det er dog vigtigt at huske at Agria Breed Profiles aldrig kan være den eneste kilde til raceklubbens sundhedsarbejde, blandt andet fordi statistikken kun bygger på diagnoser som er erstatningsbare i forsikringen.

Der findes jo diagnoser som ikke er erstatningsbare, eksempelvis mentale lidelser, haleknæk og navlebrok. Desuden når behandling af visse sygdomme ikke op over selvrisikoen.

– Derfor er det sandsynligt at de fleste af sådanne regninger ikke havner hos Agria og derfor heller ikke bliver regnet med i statistikken, afslutter Terese.