Agria Dyreforsikring og SKK Forskningsfond deler årligt knap otte millioner svenske kroner ud til fordel for kæledyr, især hund og kat. Blandt projekterne i 2018 er der mange interessante studier, der handler om bedre dyresundhed, nye vacciner og ny teknik inden for veterinærmedicin. Der forskes også i hundens indflydelse på menneskers fysiske og psykiske sundhed. 

”Med vores bidrag til forskningen kan vi på længere sigt medvirke til øget dyresundhed hos vores kæledyr. Det kan handle om at undersøge nye tiltag, der kan forebygge skader, forbedre diagnosticering eller finde mere effektive behandlingsformer,” siger Sonja Karaoglan, direktør for Agria Dyreforsikring.

I alt bevilges der i 2018 nye midler til 14 forskningsprojekter i Sverige, Norge og Danmark. Ni af disse projekter er nye, mens de resterende er igangværende projekter, der har fået forlænget finansieringen. En del projekter, som løber over flere år, er nu i afslutningsfasen, for eksempel gentest for livmoderbetændelse hos hunde, dværgvækst hos ragdoll samt Per Jensens forskning i stress og livsstil – hvordan påvirkes hunde og deres ejere.

Forskningsfonden finansierer et fireårigt PhD-projekt ved SLU (Sveriges Landbrugsuniversitet) som skal undersøge sygdomme i knæleddet hos hund.  

Agria og Svensk Kennelklubs Forskningsfond støtter også organisationen International Partnership for dogs (IPFD) som har til formål at udbrede kendskabet til sundhedsinitiativer fra hele verden via hjemmesiden DogWellNet.com.

Blandt projekterne for 2018 er der mange interessante studier, der handler om bedre dyresundhed, nye vacciner og ny teknik inden for veterinærmedicin, for eksempel:

  • Et nordisk studie ved SLU skal gennemføres for at bane vejen for en forandring i anatomien hos fladnæsede hunderacer. Indsamling af data og prøver fra et stort antal hunde skal på længere sigt nedbringe forekomsten af luftvejsproblemer (BOAS eller Brachycephalt syndrom). Studier af avlsdyr og genetiske faktorer indgår også. Ansvarshavende forsker er professor Åke Hedhammar.
  • Etologen Kenth Svartberg skal analysere data fra mentalbeskrivelser med det formål at identificere personlighedstræk og ud fra denne analyse udvikle en affektbaseret model for personlighed hos hund.
  • Hundens indflydelse på menneskers fysiske og psykiske sundhed skal studeres under ledelse af professor Frode Lingaas, Norge. Analysen skal se på forholdet mellem hund og menneskelig sundhed og dødsårsag ved at undersøge 50.000 menneskers livsstil, motion, rygning, sundhed/usundhed og hundehold.
  • Mave/tarm-kræft udgør 14 % af alle kræftformer hos kat. Lektor Susanna Cirera ved Københavns Universitet starter et toårigt projekt med henblik på at udvikle en test, så man kan stille en tidlig diagnose.

I 2018 har Agria i samarbejde med Stiftelsen Hesteforskning også bidraget med 1,7 mill. svenske kroner til ti forskningsprojekter med hovedfokus på hestens bevægelsesmekanik.

Klik her for at få mere information om alle de projekter, der har fået bevilliget penge.

Mere info og eksempler på tidligere forskningsprojekter der har modtaget støtte finder du på Agria Dyreforsikrings forskningsfonds hjemmeside her.