Fonden har modtaget 43 ansøgninger om støtte, hvilket er 5 færre end sidste år. Ni af disse ansøgninger var ansøgninger om forlængelse af igangværende projekter.  Det sammenlagte ansøgningsbeløb er 12,2 mill. kr., hvoraf 1,7 mill. kr. er til forlængelse af igangværende projekter. Forskningskomiteen har for 2014 fordelt 3,2 mill. kr..

Ud over dette, har Agria og SKKs forskningsfond, besluttet at støtte en infrastruktursatsning på Sveriges landbrugsuniversitet, SLU, ved at delfinansiere et IonProton system til ”Next Generation Sequencing” i overensstemmelse med ansøgningen til total genomsekventering af hundes arvemasse, med 250.000 kr. per år i tre år.

Nye forskningsprojekter

Skadeforebyggelse for den voksende hunds ryg samt for arbejdende/konkurrerende hunde
Miriam Kjörk Granström, SLU, 3 årigt

Hos børn ses en vækstperiode, hvor tung belastning af ryggen giver tidlig diskusdegeneration, hvorfor humanforskning fokuserer på primær skadeforebyggelse. Ligheden mellem hundens og menneskets diskusdegeneration er veldokumenteret. Mange unghunde aflives pga. rygproblemer. Hypotesen er, at hunden har en tilsvarende følsom periode, hvilket skal studeres med magnetresonans, computertomografi og patologi. Objektiv bevægelsesanalyse viser belastningen på ryggen og udgør grundlaget for uddannelsen i at forberede den unge hund til at blive en holdbar voksen hund.

Stamcellebehandling ved kronisk degenerativ ledsygdom hos hunde    
Annika Bergström, SLU, 3 årigt

Kronisk osteoartrose er almindeligt hos hunde. Hunde med kronisk osteoartrose kan tilbydes stamcelleterapi, hvis de har smerte trods genoptræning & medicinering. Hundene evalueres af ortopæd, fysioterapeut, radiologisk samt med kinematik og kinetik. Evalueringen foretages inden terapien samt 2 & 6 måneder efter. Stamcellerne udvindes fra hundens eget fedt og injiceres derefter i det syge led. Målet er at vurdere om hunde med kronisk smerte kan få mindre smerter og dermed et længere liv.

Osteoartritis hos kat – morfologi, diagnostik og betydningen af fedme
Cecilia Ley, SLU, 3 årigt

Osteoartritis (OA) er en almindelig ledsygdom hos kat. Bagvedliggende faktorer er ofte ukendte og sygdomsudviklingen er uklar.
Undersøgelserne har til formål at udvikle kliniske, immunologiske og billeddiagnostiske metoder til at forbedre diagnosticeringen og for at karakterisere forandringerne i ledvævet. Sammenhængen mellem overvægt/fedme, bevægelsesmønster, adfærd, inflammation og forekomsten af osteoartritis vil blive undersøgt. På sigt kan resultatet lede til forbedret behandling og forebyggelse af osteoartritis hos kat.

Vitamin B12-mangel hos hunde med kronisk enteritis
Linda Toresson, Regiondjursjukhuset Helsingborg, 3 årigt

Vitamin B12-mangel hos hunde med kronisk enteritis medfører en dårligere prognose end hvis B12-manglen ikke foreligger. I et prospektivt studie vil vi sammenligne anbefalet parenteral B12-tilskud med peroral, som i et pilotstudie viser sig at give lige så gode resultater og er betydeligt billigere. Projektet vil analysere niveauet af cobalamin (vitamin B12) i serum og biomarkører for B12-mangel før og efter behandling samt karakterisere tarmfloraen med genetiske metoder for at øge kendskabet til de bagvedliggende mekanismer.

Diskusprolaps hos gravhunde
Camilla Sichlau Bruun, Københavns universitet, 1 årigt

Diskusprolaps er en alvorlig og almindelig forekommende sygdom hos gravhunde. Sygdommen har høj arvelighed, og det vil være værdifuldt at kunne identificere en eller flere mutationer og kunne udvikle en DNA-test. En kandidat region på kromosom 12 er for nyligt blevet identificeret. Dette projekt har til formål at gennemføre et udvidet associationsstudie for at kortlægge denne region nærmere. Dette kan muliggøre en kvalificeret undersøgelse for en eventuel mutation og udviklingen af en gentest for denne sygdom.

Cirkulerende biomarkører for oxidativ stress hos hunde med hjerteklapsproblemer
Lisbeth Olsen Hoier, Københavns universitet, 1 årigt

Degenerativ hjerteklapssygdom er en af de mest almindelige hjertesygdomme hos hunde, men bagvedliggende sygdomsmekanismer er stadig ukendte. Forskning behøves for at finde ny behandling og prognostiske muligheder. Oxidativ stress har været foreslået at være associeret med sygdommen. Målsætningen med dette studie er at måle koncentrationer af markører for oxidativ stress i blodet og se hvordan disse varierer med sværhedsgraden og progressionen af sygdommen.

Total genomsekventering af hunde
Tomas Bergström, SLU,; 3 år    

Ansøgningen vedrører total genomsekventering af hunde. Målet er at anvende denne stærke teknik til at identificere sygdomsforårsagende mutationer og at evaluere konsekvenserne af, at total genomsekventering indenfor en nær fremtid sandsynligvis vil være generelt tilgængeligt for hundeejere på samme måde som dagens DNA-tests for individuelle sygdomme. En central ressource for total genomsekventering ved Veterinærmedicinsk og Husdyrsvidenskabeligt Centrum (VHC) opbygges med tæt forbindelse til Hundebiobanken.

Fruktosamin hos raske belgiske hyrdehunde - beskyttende gen mod diabetes mellitus?
Katja Höglund, SLU, 2 årigt

Visse racer rammes hårdt af diabetes mellitus (DM), andre har lav risiko. Forskergruppen har studeret stofskiftet hos >500 raske hunde af 9 forskellige racer og hos belgiske hyrdehunde og fundet et locus associeret til fruktosamin, et stof der afspejler glucoseniveauet. Fundet kan være koblet til et beskyttende anlæg mod DM. Projektet ønsker nu, at med total genomsekventering at kunne identificere de bagvedliggende gener. Målsætningen er at øge forståelsen for reguleringen af glucoseomsætningen og forbedre diagnostik og behandling af DM.

Cirkulerende biomarkører for hjertesygdom hos kat
Sofia Hanås, Evidensia Djurkliniken Västerås, 3 årigt

Forstørrelse af hjertemuskulaturen (hypertrofisk kardiomyopati, HCM) er den mest almindelige hjertesygdom hos kat, og er en udfordring både diagnostisk og prognostisk. I projektet studeres værdien af analysen af forskellige hjertebiomarkører i blodet. Målet er at undersøge variationer hos raske katte og anvendelighed for diagnose og prognose af HCM. Anvendelsesområdet er kontrol af kattepatienterne, når muligheden for ultralydsundersøgelse af hjertet savnes og for at få en mere sikker bedømmelse af kattens diagnose og prognose.

Mekanismer for udvikling af mammaetumorer hos hund
Erik Ropstad, Norges veterinærhøjskole, 3 årigt

Dette studie har til hensigt at etablere en eksperimentel model for undersøgelser af mammaetumorer hos hund. Hypotesen er, at ved eksponering for endogene hormoner og / eller kemiske stoffer som påvirker hormoner, kan via forskellige mekanismer bidrage til mammaetumor udviklingen. Projektet vil anvende forskellige teknikker blandt andet total genomsekventering  og morfologiske studier.

Klinisk evaluering af behovet for gips efter artrodese af carpalleddet hos hund
Camilla Spångberg, SLU, 3 årigt

Gips efter en artrodeseoperation (leddet gøres stift) af carpalleddet (håndleddet) har længe været anset som nødvendigt. Komplikationer som hudinfektioner, gnave- & tryksår er almindelige ved anvendelse af gips. Formålet med studiet er objektivt at evaluere behovet for gips efter artrodeseoperation. Hunde der kommer ind for at få foretaget en artrodeseoperation deles op i to grupper. Gruppe 1 får lagt gips postoperativt, mens gruppe 2 ikke får lagt gips. Ved kontrolbesøget evalueres resultatet gennem ortopædisk undersøgelse og røntgen. Viser studiet at gips ikke behøves kan komplikationer efter artrodeseoperationer mindskes.

Anvendelse af MH og BPH med det formål at udvikle individbaseret træning
Jens Karlsson, SLU, 3 årigt    

Målsætningen er, at ud fra mentalbeskrivelse hund (MH), adfærd og personlighedsbeskrivelse hund (BPH) og selvrapporterede oplysninger om hundens alder, træning, mm at afgøre f.eks. hvilken træningstype og øgning af træningshastighed, som giver bedre eller respektive dårligere resultater ved gennemførte konkurrencer og prøver. Til opfølgningen udvikles en ”app” til mobiltelefoner, hvor de ønskede oplysninger tastes ind. I Sverige har vi en unik mulighed via SKK´s hundedatabase med resultater fra MH, BPH og konkurrenceresultater. Resultaterne er nyttige for alle som træner hunde til arbejde eller konkurrencer.

Boghunde og Astrid Lindgren
Helene Ehriander, Linnéuniversitetet,  1 årigt    

Projektet har til hensigt at undersøge, hvad en boghund (”læsehund”) behøver at kunne, for på bedste vis at kunne fungere i læsesituationer med svenske elever/børn. Hvad behøver hundeføreren at kunne for at give det læsende barn (endda børn med AST-diagnose) støtte i læsesituationen? Der er ingen tidligere forskning. Dette er vigtigt for at opnå kvalitet og sikkerhed når interessen for "læsehunde" nu er stiger.

Er chorio retinal dysplasi hos flat coated retriever en immunmedieret retinopati?
Björn Ekesten, SLU, 1 årigt

Chorio retinal dysplasi er en sygdom på nethinden som kan lede til blindhed. Den er især observeret hos flat coated retriever og sporadisk hos andre racer. Årsagen er ukendt, men infektion med tarmparasitter har været foreslået som udløsende årsag. Vores hypotese er at sygdommen er immunmedieret på samme vis som paraneoplastiske retinopatier hos mennesker. Vi vil undersøge om anti-retinale antistoffer kan påvises hos de sygdomsramte hunde. Den tilegnede viden om sygdomsårsagen kan lede til rådgivning om sygdomsforebyggelse og relevante avlsanbefalinger.

Identificering af gener associeret med arvelig nyresvigt hos norsk elghund
Frode Lingaas, Norges veterinærhøjskole, 1 årigt

Hos den grå norske elghund er der en høj forekomst af alvorlig kronisk nyresvigt. Sygdommen har en kompleks arvegang med en varierende symptomdebut. Målet er at identificere gener, som er associeret med sygdommen og udvikle en gentest som kan bidrage til at reducere genet og give en bedre sundhed hos racen. Projektet vil lave en såkaldt ”Genome Wide Association study” og en kortlægning/sekventering (aflæsning) af kandidatgener i regionen, og/eller en sekventering af kandidatregionen hos udvalgte tilfælde/kontroller.
        

Igangværende projekter

Juvenil demodicose hos hund (år tre af tre), Kerstin Bergvall, SLU

Et omfattende studie af sygdom og dødelighed hos Flatcoated Retriever (år tre af tre)
Emma Ivansson, Uppsala universitet

Beskrivelse af genetiske risikofaktorer for lymfocytær thyroiditis hos hund (år tre af tre)
Gerli Rosengren Pielberg, Uppsala universitet

Fysiologiske måleværdier som indikator på hundens adfærd og personlighed
Eva Sandberg, SLU, år 3 af 3    

Diabetes mellitus hos katte                
Malin Öhlund, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, SLU, år 2 af 3

Kardialt genudtryk og proteomik hos hunde med kronisk hjerteklapsdegeneration;
Ingrid Ljungvall, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, år 2 af 2

Hundeejere og kardiovaskulær risiko;
Tove Fall, Inst. för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, år 2 af 3