Her har vi listet nogle muligheder op for dig, så du måske har mulighed for at beholde din forsikring.

Jeg har solgt mit dyr

Vidste du, at der er store fordele for den nye ejer, hvis forsikringen følger dyret? Hvis dit dyr er uafbrudt forsikret, slipper den nye ejer for karenstid og evt. forbehold på policen, hvis du tidligere har gjort brug af din forsikring. Ud over det kan der være mange penge at spare. Hvis du for eksempel har forsikret din hvalp, før den fyldte 4 måneder, så får den nye ejer automatisk gratis ansvarsforsikring med på sin forsikring, der gælder i den tid, hunden har sygeforsikring hos Agria. Der kan også være en bedre dækning, hvis din kat eller hund har været sygeforsikret hos Agria fra før 4 måneder – en dækning der ophører, hvis dyret ikke er uafbrudt forsikret. Det er derfor en rigtig god ide altid at checke, om den nye ejer er interesseret i at overtage din forsikring eller ej.


Jeg har mistet mit dyr

Desværre lever vores kæledyr aldrig længe nok!  Har du kvitteringer vedr. aflivning eller anden behandling, kan du sende disse til os. Ser vi, at der er en aflivning blandt kvitteringerne, afslutter vi forsikringen. Har du ingen kvitteringer, der skal behandles, er du velkommen til at kontakte os, så afslutter vi din forsikring med det samme.


Min forsikring er blevet dyrere i forhold til sidste år

Har du fået et fornyelsesbrev fra os, hvor du kan se, at din præmie er steget i forhold til sidste år? Dette kan der være flere årsager til:

Årlige rabatter

Måske har du fået en rabat på din forsikring, som kun er gældende for et år. Det kunne eksempelvis være:

  • Kampagnerabat hvor du får 10% i rabat på første års forsikring
  • Killingerabat hvor du har fået 20 % i rabat på 1 år præmie og 10% i rabat på det efterfølgende år

Klubrabatter

Er du ikke længere medlem af en klub, der genererer klubrabat på din forsikring?

Du kan få klubrabat på din forsikring hos Agria. Det kræver selvfølgelig, at du er medlem. Har du meldt dig ud af en klub, kan det være årsagen til at du ikke længere får rabat på din forsikring. Husk altid at informere os om ind/udmeldelse.

Årlig indeksregulering

Måske har du fået en mindre præmiestigning, fordi vores præmier indeksreguleres hvert år. Forsikringssummer, selvrisikobeløb, priser og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret én gang årligt den 1. januar. Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik.

Er din hund eller kat fyldt 7 år?

Fra hovedforfald det år din hund eller kat fylder 7 år, og frem til den fylder 13 år, kommer der en mindre årlig præmiestigning. Vi ved, at hunde og katte hyppigere får brug for deres sygeforsikring, jo ældre de bliver, og omkostningerne ved de behandlinger der udføres, bliver ikke billigere, blot fordi hunden eller katten bliver ældre. Derfor har vi valgt en løsning, hvor forsikringen bliver pålagt en mindre præmiestigning frem for en nedskrivning af den årlige dækning. Så har din hund eller kat samme tryghed hele livet igennem.

Har du mistet et dyr?

Du får rabat, hvis du forsikrer 2 dyr eller flere hos Agria – hvis du har mistet et dyr eller har skilt dig af med et dyr, så du nu har en hund eller kat mindre, så kan det betyde, at din samlingsrabat er reduceret eller helt forsvundet.


Jeg har ikke råd til at betale den årlige præmie

Det plejer vi som regel at finde en løsning på.

Betaling på månedsbasis

Mange vælger at betale deres præmie på månedsbasis. Det koster ikke ekstra – men kræver blot en tilmelding til Betalingsservice. Du kan derfor altid føle dig tryg, velvidende at du har betalt sygeforsikringen, hvis uheldet en dag skulle være ude – og du slipper for at bekymre dig om den årlige regning.

Et eksempel: Sygeforsikring på 1875 kr. om året koster kun 156 kr. om måneden.

Ændre forsikringsdækning

Du kan også vælge at ændre i din forsikringsdækning, så du for eksempel vælger en højere selvrisiko for at få en lavere præmie. Du kan også vælge at fjerne evt. tillægsforsikringer eller nedsætte dit årlige dækningsbeløb. Det er alt sammen noget, som kan påvirke prisen på din årlige forsikringspræmie.


Jeg er utilfreds med en skade

Nogle gange kan det være svært at forstå, hvorfor en skade bliver afvist, eller der evt. er begrænsninger i dækningen. Agrias beslutning i skadesager bygger på den information, vi har modtaget fra dig som dyreejer og den dyrlæge, som har behandlet dit dyr. Hvis du mener, at Agria har afgjort din sag forkert, er du altid velkommen til at kontakte os for en forklaring. Har du ny information i sagen, ser vi gerne på den igen!


Hvordan opsiger jeg forsikringen?

Du sender os en email til info@agria.dk, hvor du oplyser dit policenummer samt årsag til opsigelsen.

Opsigelsesgebyr

  • Hvis forsikringen opsiges indenfor første forsikringsår, er gebyret 175 kr.
  • Hvis forsikringen opsiges efter første forsikringsår, er gebyret 50 kr.
  • Der er intet gebyr, hvis forsikringen opsiges til hovedforfald.