Med obduktion mener Agria Dyreforsikring makroskopisk samt mikroskopisk undersøgelse af relevante vævsprøver udført af en dyrlæge.

Bemærk venligst at Agria Dyreforsikring skriver i sine forsikringsvilkår for både hunde, katte og smådyr, at selskabet ikke godkender, at en obduktion udføres på et dyr, der har været frosset, begravet eller på anden måde er uegnet til undersøgelse. Står man som dyrlæge eller veterinærsygeplejerske med et dyr op til en weekend, hvor opbevaring af dyret på køl ikke er en mulighed, kan Agria evt. godkende nedfrysning, såfremt vi er blevet kontaktet forud, og/eller Veterinærinstituttet konkluderer, at kroppen og/eller organerne ved modtagelsen var i en tilstand, der var egnet til obduktion.

Der er nu mulighed for individuel kremering ved obduktion på DTU Veterinærinstituttet!

Ved dækning på Agria Liv og Agria Skjulte Fejl samt Agria Hvalpeforsikring kræves i visse tilfælde obduktion. Se Agria forsikringsvilkår Hund, Agria Liv og Agria Skjulte Fejl samt Agria Hvalpeforsikring. For kat se Agria Forsikringsvilkår Kat, Agria Liv og Agria Skjulte Fejl. Det fremgår, at man skal kontakte os for en vurdering. Undlader man obducere dyret, kan det medføre, at der ikke kan yders erstatning.

Betaling for obduktion

I nogle tilfælde på dækningerne Agria Liv, Skjulte Fejl og Hvalpeforsikring ydes der hel eller delvis erstatning for udgifterne til obduktion, hvis Agria krævede obduktionen og/eller det var en dækningsberettiget skade. Se nærmere i gældende forsikringsvilkår under de pågældende forsikringer. Der er kun erstatning (hel eller delvis) til obduktion, hvis dødsårsagen er erstatningsberettiget.

Hvordan gør man

Medmindre andet er aftalt vil Agria kun godkende obduktion der er udført på Veterinærinstituttet.

Hunde, katte og andre smådyr sendes til:
DTU Veterinærinstituttet
Henrik Dams Allé
Bygning 205B
2800 Kgs. Lyngby

www.vet.dtu.dk
E-mail: vet-diagnostik@dtu.dk
Tlf. 35 88 62 50 eller 35 88 60 00 (hovedtlf. for DTU Veterinærinstituttet).

Det er din dyrlæge der sørger for at bestille obduktionen og sende dyret til Veterinærinstituttet.

Det tilrådes altid at ringe forud til Veterinærinstituttet for en gennemdrøftelse af den mest hensigtsmæssige forsendelsesmetode i forhold til det enkelte skadestilfælde samt ugedag, årstid mm.

Veterinærinstituttet har en indsendelsesseddel, der skal udfyldes og ledsage dyret ved forsendelsen. I Veterinærinstituttets vejledning står følgende:

”Inden dyret sendes skal det pakkes forsvarligt ind, så der ikke sker udsivning af væsker fra pakken. Dette kan eksempelvis ske ved at pakke dyret ind i avispapir, håndklæder eller andet sugende materiale og lægge det i en lukket plasticpose/kasse eller lignende. Herefter lægges dyret i en stødsikker kasse, som sikrer, at det ikke bliver klemt under transporten. Indsendelse bør ske mandag til torsdag for at sikre, at dyret ikke ligger på et postkontor weekenden over. Inden indsendelse opbevares dyret på køl eller eventuelt i fryseren. Der kan eventuelt lægges kølelegemer (eksempelvis plastikflasker med frossent vand) i pakken for at bremse forrådnelsesprocessen. Det er altid bedst at indsende hele dyr, da forrådnelsen sker langsommere, hvis ikke dyret har været åbent. Derudover kan der gemme sig værdifulde informationer i andre organer end det, der umiddelbart ser sygt ud.”

Bemærk at nedfrysning af dyret kan give problemer i forhold til Agrias anerkendelse af obduktionens gyldighed. Kontakt derfor Agria forinden.

VIGTIGT: Evt. urnekremering skal bestilles samtidigt

Det er vigtigt at du taler med din dyrlæge omkring dine ønsker til hvad der skal ske med dit kæledyr efter obduktionen. Du kan vælge at få det hjem i en urne. Hvis du ønsker det, skal det bestilles af din dyrlæge samtidigt med obduktionen. Man kan desværre ikke vælge at få kroppen hjem for at begrave den.

Vil du have dit dyr i en urne?

Der er nu mulighed for individuel kremering ved obduktion på DTU Veterinærinstituttet!

Vi har haft en positiv dialog med Veterinærinstituttet, og det er lykkedes at få etableret muligheden for at dyr, der sendes til obduktion på Veterinærinstituttet, kan blive sendt til individuel kremering hos Ada´s Kæledyrskrematorium. Vi har tidligere oplevet, at dyreejere kom i klemme, når der var behov for en obduktion for at kunne fastlægge dødsårsagen og ejeren ønskede at få ”dyret” hjem efterfølgende.

Procedure:

  • 1. Når du udfylder indsendelsesblanketten, som skal følge med dyret til obduktionen, svarer du på, om dyret ønskes individuelt kremeret.
  • 2. Hvis den skal urnekremeres, udfylder du også Ada´s rejsejournal, så Ada ved, hvor urnen skal returneres til.
  • 3. Du sender dyret til Veterinærinstituttet som du plejer.
  • 4. Veterinærinstituttet foretager obduktionen, hvorefter dyret afhentes af Ada´s Kæledyrskrematorium, som sørger for individuel urnekremering.
  • 5. Urnen returneres til klinikken (hvis ikke I har et samarbejde med Ada´s, returneres den til nærmeste klinik der har).
  • 6. Dyreejer kan herefter afhente urnen på klinikken
  • 7. Udgifter til urnekremering afregnes mellem indsendende dyrlæge og dyreejer.

Vi håber at I lige som os vil hilse denne mulighed velkommen.