Hvis skaden drejer sig om udgifter på sygeforsikringen, det vil sige hvis dit dyr er blevet behandlet hos dyrlægen pga. sygdom eller skade, er det nok med en detaljeret faktura fra klinikken, hvoraf diagnosen fremgå. Husk at kontrollere, at dyrets navn, race, alder og køn samt eventuelt registreringsnummer er anført på kvitteringen. Forsikringstagers navn samt personnummer eller forsikringsnummer skal også fremgå.

Du skal kun udfylde en skadesanmeldelse, hvis det drejer sig om en livsskade (her skal dyrlægen udfylde en del af anmeldelsen) eller en ansvarsskade.

Hent skemaet her