Ormekur til hest

Hvornår bør jeg giv min hest ormekur, og hvordan kan jeg vide, om min hest har orm?

Dyrlægen svarer:

Alle heste har orm i større eller mindre grad. Det afgørende for, om en hest skal have ormekur, er antallet af parasitter. For at finde ud af det, skal du tage en gødningsprøve fra din hest, som derefter undersøges på laboratoriet. Det er ekstra vigtigt med en god ormestrategi for føl og ungheste.   

Symptom

Hvis hesten kun har et mindre antal orm, kan dens eget immunforsvar holde problemet nede. Hvis hesten får et eller flere af følgende symptomer, er det tegn på, at den er voldsomt angrebet af orm og har brug for en ormekur. De mest almindelige symptomer på ormeangreb er, at hesten taber sig så man kan se ribbenene, samtidig med at dens bug er udspilet. Hestens pels bliver tottet, mat og trist. Hestens led kan hæve, og nogle heste får hoste, hvis de har mange orm. 

Årsag

Heste smittes som regel, når de er på græs eller i sygefold. Mange dyr på for lidt plads øger risikoen for ormeangreb. 

Hvad kan jeg selv gøre?

Tag en gødningsprøve og send den til undersøgelse, hvis du er bekymret for, om din hest har orm. Hvis prøven viser over 200 EPG (eggs per gram – æg pr. gram gødning), skal hesten have ormekur.

Hvis du skal kende forekomsten af den store blodorm, som er den farligste indvoldsorm for heste, skal du få lavet en larvedyrkning, gerne én gang om året. Det er især vigtigt hos heste med EPG under 200, som ellers ikke vil blive behandlet.

For at mindske risikoen for spredning af orm og andre parasitter, er det vigtigt at have en græsmarksstrategi. Nogle råder til, at man har forskellige folde til sommer og vinter. Store folde med færre heste pr. fold kan holde problemet nede, og hvis man kun har adgang til mindre folde, bør man fjerne gødningen regelmæssigt. 

Er dit spørgsmål akut?

Så anbefaler vi altid, at du kontakter din dyrlæge med det samme.

Dyreguiden

Få tips og råd om alt fra hudproblemer til traumatiske skader.

Till Dyreguiden

Synes godt om?