Indvoldsorm

Er det sandt, at alle heste har orm?

Dyrlægen svarer:

Ja, alle heste har indvoldsorm i større eller mindre grad. I mindre mængder generer de ikke hesten særligt, men hvis angrebet bliver for kraftigt, skal hesten have en ormekur. Føl og ungheste angribes i større grad af orm end voksne heste. Der findes mange former for indvoldsorm, men blodorm (strongylider) er de mest almindelige. 

Symptom

Vægttab, dårlig trivsel, trist pels, kolik og diarré er de mest almindelige symptomer på et voldsomt angreb af indvoldsorm. Symptomerne kan variere afhængigt af, hvilken type orm det drejer sig om.  

Årsag

Hesten får ormelarverne i sig, når den græsser. Larverne udvikler sig til orm i hestens mave og lægger æg. Æggene kommer ud sammen med hestens gødning og klækker, sådan at larverne spredes i græsset. Det er ormenes almindelige livscyklus og årsagen til, at stort set 100 procent af alle heste har indvoldsorm.

Hvad kan jeg selv gøre?

Du kan regelmæssigt sørge for at undersøge graden af ormeinfektion hos hesten ved at tage en gødningsprøve. Gødningsprøven kan sige noget om antallet af ormeæg. Den farligste indvoldsorm er den store blodorm, og for at tjekke forekomsten af den, skal man lave en larvedyrkning. Hvis gødningsprøven viser mere end 200-500 EPG (eggs per gram – æg pr. gram gødning), bør man give hesten ormekur.

Giv ikke hesten ormekur rutinemæssigt, da overdreven brug af ormemidler kan gøre indvoldsormene resistente (modstandsdygtige) over for ormemidlerne. Tag i stedet en gødningsprøve, før hesten sættes på græs. Hvis hesten ikke har brug for ormekur, tager du en ny prøve, når hesten tages ind fra folden. 

Du kan yderligere holde problemet nede ved at have en græsmarksstrategi. Det går ud på at have flere folde, sådan at hesten græsser på én fold sommer og en anden fold efterår/vinter. Store folde er bedre end små, men hvis du ikke har adgang til en stor fold, kan du afhjælpe problemet ved at fjerne gødning fra folden. I det hele taget er god hygiejne og god foderhygiejne vigtigt. 

Hvornår skal jeg kontakte min dyrlæge?

Du er nødt til at kontakte dyrlægen for at få recept på ormemiddel. Ved samme lejlighed kan du fortælle om hestens almene tilstand, og om den har nogen af ovennævnte symptomer. Du bør løbende rådføre dig med dyrlægen om behandlingsstrategi, gødningsprøver og græsmarksstrategi.

Er dit spørgsmål akut?

Så anbefaler vi altid, at du kontakter din dyrlæge med det samme.

Dyreguiden

Få tips og råd om alt fra hudproblemer til traumatiske skader.

Till Dyreguiden

Synes godt om?

Mere om samme emne