Terrarium

Slanger kræver både plads på det vandrette og lodrette plan, og dette behov er man nødt til at tilgodese.

Akvarier eller lignende glas- eller plexiglasbeholdere er som regel det bedste til slanger, fordi de både giver optimal synlighed for beskueren og sikkerhed for slangen. En glasbeholder er også med til at skabe en passende temperatur og relativt høj luftfugtighed. Ulempen ved akvarier er, at ventilationen er dårlig. Netbure er ikke gode til at skabe et godt miljø med hensyn til temperatur og luftfugtighed, og desuden kan de være årsag til skader på slangens næse og hoved, fordi slangen tit vil forsøge at slippe ud gennem netværket.

Uanset hvilket materiale, man vælger, må man sørge for, at buret er absolut flugtsikkert. Alle hængsler og låse må undersøges grundigt. Slanger har generelt tendens til at stikke af, og mange af dem (især Kongesnog) kan slippe væk fra tilsyneladende flugtsikre steder!

Mikroklima

I takt med, at vi får større og større viden om reptiler, står det nu klart, hvor vigtigt det er at skabe et mikroklima i terrariet. Mikroklima betyder blandt andet, at der visse steder i terrariet skal være et mindre sted med højere luftfugtighed, end der er i størstedelen af terrariet. Mikroklimaet kan skabes ved hjælp af fugtbevarende materialer i visse dele af terrariet f.eks. spagnum/tørvejord eller vermiculite (et vulkansk materiale) – spagnum fås på planteskoler, vermiculite kan fås på visse planteskoler, dyrehandlere med speciale i krybdyr eller på nettet, (find forhandler www.vermiculite.dk). Man kan også lave en fugtboks (se nedenfor). Mikroklimaet er vigtigt for at nedsætte kroppens væsketab og dermed mindske risikoen for nyresygdomme.

Underlag

Et underlag af naturmaterialer giver slangen de bedste muligheder for at udfolde sin naturlige adfærd. Et godt underlag kan for eksempel bestå af en blanding af jord og sand. Det suppleres med vigtigt tilbehør som kraftige grene, der giver slangen mulighed for at bevæge sig lodret, hylder i siderne, som slangen kan ligge på, samt gemmesteder. For trælevende slanger er det naturligvis vigtigt at have adgang til forskellige former for grene og planter.

I et dårligt ventileret terrarium kan en bund bestående af sand alene suge så store mængder væske til sig, at slangen kan få hudproblemer på bugen. Også træprodukter som bark kan suge væske og dels medføre risiko for, at slangen tørrer ud, dels risiko for øget vækst af sygdomsfremkaldende svampe og bakterier.

Du bør ikke bruge grus, kattesand eller træspåner. Selv om disse materialer ser pænere ud, er de ikke velegnede, fordi de suger for meget fugt og skidt til sig, og skaber grobund for parasitter og bakterier. Slangen kan desuden komme til at spise noget af underlaget sammen med sin mad, og det kan give mave-tarm-problemer.

Gemmesteder

Det er vigtigt at sørge for, at slangen har gemmesteder, hvor den kan være i fred og ro. Mange slanger holder op med at spise, hvis de ikke har et sted, hvor de kan trække sig væk fra nysgerrige blikke. Gode gemmesteder kan for eksempel laves af omvendte urtepotter med et indgangshul i siden. Levende eller kunstige planter. Kunstige planter er nemme at rengøre og desinficere. De kræver ingen pasning, og bidrager til at holde en højere luftfugtighed i terrariet, hvis ’bladene’ sprayes med vand nu og da.

Varme og luftfugtighed

Slanger fra tropiske egne kræver temmelig meget varme, og høj luftfugtighed. Dagtemperaturen skal ligge mellem 26° og 35°. Om natten kan den synke til 24°. I tropiske områder veksler dag- og nattemperaturen ikke så meget. Lyset er ikke så stærkt, da det som regel filtreres gennem den tætte vegetation. Derfor må man sørge for ’åbne’ steder til solbadning, hvis ens slange tilhører en art, der specielt har brug for det. Andre junglelevende arter kan faktisk have nedsat evne til at undgå varme og derfor risikere overophedning.

Slanger fra subtropiske egne bør have en såkaldt temperaturgradient mellem 21° og 35° om dagen. Om natten kan ekstravarmen slukkes, sådan at temperaturen ligger omkring 21°.

Slanger fra tempererede egne bør have en temperaturgradient mellem 18° og 35°. Her kan ekstravarmen også slukkes om natten.
Luftfugtigheden skal ligge på 30-50% for tempererede arter og helt oppe omkring 70-80% for tropiske arter.

Varmekilder

Terrariet kan udstyres med varmelamper eller varmemåtter, der er termostatstyret. Alle varmekilder bør være beskyttet, sådan at slangen ikke kan komme til at brænde sig, hvis den lægger sig oven på varmekilden. I terrarier til arter, der tager solbad, skal der findes et egnet sted, der er betydeligt varmere end andre steder i terrariet. Her får slangen mulighed for hurtigt at øge sin kropstemperatur, sådan at den bliver mere aktiv, og dens fordøjelse sættes i vejret.

Kontrollér alle varmekilder regelmæssigt, så de ikke kan skade slangen og tjek også, at slangen ikke får brandsår. Slanger trækker sig nemlig ikke væk fra en given varmekilde, selv om den brænder sig.

Fugtboks

For at forebygge problemer ved hamskifte bør et af gemmestederne være en såkaldt fugtboks. En fugtboks er også en god måde at tilføre den luftfugtighed, slangen har brug for, uden at hele terrariet bliver for fugtigt.

En fugtboks kan bestå af:

  • en passende stor plastbøtte med låg (f.eks. en brugt slikbøtte). Bøtten skal være så stor, at slangen kan gå ind og vende sig i bøtten, men ellers må den gerne være lidt trang. Hvis bøtten er for stor, risikerer man, at slangen bruger et hjørne som toilet.
  • vaskesvamp stor nok til at dække bunden.
  • skær et hul enten i låget eller i en af de korte sider. Hullet skal være stort nok til at slangen kan komme ind og ud af bøtten. Der må ikke være andre huller i bøtten.
  • gør svampen våd og vrid den, så den er fugtig uden at dryppe, og læg den ind i bøtten.
  • sæt fugtboksen ind i terrariet nær en varmekilde sådan, at højst halvdelen af bøtten står på varmen, ellers tørrer den for hurtigt ud. Hvis gemmestedet til gengæld ikke er tilpas varmt, vil slangen ikke bruge det. Første gang skal du selv sætte slangen ind i fugtboksen, men siden kan den selv gå ud og ind efter behag. Mange slanger tilbringer flere timer i den fugtige hule for derefter at holde sig væk i lange perioder.
  • hold øje med at fugtboksen er tilpas fugtig og ren hver eller hveranden dag. Hvis slangen ikke bruger hulen som toilet, kan bunden holde sig ren i op til 2 uger. Så snart du mærker tegn på dårlig lugt, afføring eller andet slemt, skal bundmaterialet skiftes ud med noget rent. Bøtten skal desinficeres med jævne mellemrum. Hæld en svag opløsning af rengøringsmiddel i og lad den stå i en halv time. Skyl bøtten grundigt.

Belysning

Det ideelle for et krybdyr er at have adgang til ufiltreret sollys i løbet af døgnets lyse timer. I vores klima er det ikke altid muligt. I stedet bør du bruge lyskilder med UV-lys. Et fuldspektrum lysstofrør kan være tændt i døgnets lyse timer for eksempel 10-12 timer per dag.

Vand

Slangen skal altid have adgang til frisk vand. De fleste slanger drikker meget uregelmæssigt, men bruger gerne en egnet vandbeholder til at lægge sig i. En anden fordel ved at have en forholdsvis stor vandskål er, at fordampningen bidrager til at holde luftfugtigheden i terrariet høj. Det gælder især i terrarier af glas og plexiglas. Vandbeholderen skal være så rummelig, at slangen kan ligge i den, og så tung, at den ikke kan vælte. Vandbeholdere skal rengøres grundigt og regelmæssigt. Dårlig hygiejne er årsag til bakterievækst i slangens omgivelser.