Personoplysninger

Som kunde i Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. I Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en vigtig del af vores kundepolitik. Nedenfor kan du læse vores retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Agria indsamler kun oplysninger, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter og andre tilknyttede ydelser. Det kan f.eks. være kontaktoplysninger som navn, adresse, CPR-nummer og e-mailadresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger eller oplysninger om skader. De afgivne oplysninger registreres med henblik på administration, rådgivning, kundepleje og markedsføring. Det medfører, at vi kan udveksle dine oplysninger til andre forsikringsselskaber i Agria Koncernen, eksterne samarbejdspartnere og CPR-registret.

Som udgangspunkt giver vi ikke dine personoplysninger videre, da vi har tavshedspligt og behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Misligholder du dine forpligtigelser over for Agria, kan Agria videregive oplysninger om dig til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i henhold til overensstemmelse med gældende lovgivning. Desuden videregiver vi oplysninger til offentlige myndigheder, hvis lovgivningen kræver det.

Som kunde i Agria, har du altid mulighed for indsigt i dine personlige oplysninger, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Henvendelse skal rettes til Agria Dyreforsikring, se adressen nedenfor. Ønsker du ikke at modtage markedsføringsmateriale fra Agria, er du velkommen til at kontakte os ved at sende et brev til Agria Dyreforsikring, se adressen nedenfor.

Agria Dyreforsikring, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, er ansvarlig for bearbejdning af oplysninger om forsikringstagere, skadelidte og skadevoldere.