En kat, der har været ude for en alvorlig ulykke, kan være aggressiv, fordi den har smerter eller er bange. Det er derfor bedst at vikle et håndklæde om katten, før du løfter den, og at sætte den i en transportkasse, når du tager den til nærmeste dyrlæge.

Hvis din kat er kommet til skade, skal du ikke give den mad eller vand. Smertestillende medicin til mennesker kan være giftige for dyr, og du skal derfor aldrig give katten hovedpinepiller eller anden medicin beregnet til mennesker. Her følger nogle gode råd, hvis katten er kommet til skade.

Trafikulykker eller faldulykker

Hvis din kat har været ude for en trafikulykke eller er faldet ned fra stor højde, skal du straks tage til dyrlæge med den. Prøv at holde den varm under transporten. Hvis katten har fået indre kvæstelser, kan det vare et stykke tid, før den viser, at den har ondt. Hvis katten er sløv, ikke har lyst til at bevæge sig eller ikke kan tisse efter en ulykke, kan den have fået skader på de indre organer. Opkastning er også tegn på indre kvæstelser.

Blødninger

Åbne sår, der bløder, bør forbindes, så man kan standse den værste blødning. Brug gazebind, vat, et lommetørklæde eller et stykke stof, bare bandagen er ren. Du må aldrig bruge trykbandage på en kat. Den kan standse blodcirkulationen helt, og det kan være livsfarligt. Hvis blødningen ikke standser hurtigt, skal du straks gå til dyrlægen.

Brækket ben

For at forhindre, at et brækket ben bliver værre, skal du sørge for, at katten ikke kan røre det ben, du mener, er brækket. Mens du får katten til nærmeste dyrlæge, kan du forsøge at holde det brækkede ben højt. Det mindsker smerte og hævelse. Vær meget forsigtig med at flytte en kat, hvis du mener, den har brækket noget. I nogle tilfælde kan man bruge et håndklæde som båre.

Forbrændinger

Katte kan komme ud for to typer forbrænding. Hvis forbrændingen skyldes ild/varme, bør du hurtigst muligt nedkøle katten i kuldslået vand. Sæt katten i badekarret og brus den over med køligt vand i mindst ti minutter. Gør gradvist vandet koldere, så kropstemperaturen ikke synker for hurtigt, og undgå iskoldt vand.

Hvis forbrændingen skyldes et kemisk stof, er det vigtigt at sørge for, at katten ikke selv begynder at vaske sig. Skyl katten i køligt vand i mindst ti minutter og dæk det forbrændte sted med blødt stof, mens du tager katten til dyrlægen.

Elektrisk stød

Hvis din kat får elektrisk stød, skal du sikre dig, at strømmen er afbrudt, før du selv rører ved katten. Elektrisk stød vil ofte give katten forbrændinger. Undersøg om katten trækker vejret ordentligt, før du ser efter, om den har fået andre skader.

Forgiftning

Find om muligt ud af, hvad katten er blevet forgiftet af. Al emballage fra kemiske produkter skal indeholde oplysninger om, hvad man skal gøre, hvis nogen har indtaget det. Lad være med at forsøge at få katten til at kaste op, medmindre det udtrykkeligt står i produktinformationen. Det er især vigtigt at huske på, hvis katten har indtaget noget ætsende, for eksempel batterisyre fra bilens akkumulator eller basisk afløbsrens, der også er stærkt ætsende. 

Hedeslag

Katte kan dø af hedeslag. De første tegn på hedeslag er, at katten bliver urolig og stresset. Hvis katten også er stakåndet og savler, må du handle hurtigt. Brus katten over med koldt vand eller køl katten ned ved at pakke den ind i våde håndklæder. Når katten begynder at komme sig, skal du sørge for, at den kan hvile sig et tørt, køligt sted.

Tjekliste

• Bedøm situationen.
• Vær rolig, tænk først på din egen sikkerhed.
• Undersøg katten.
• Prøv at behandle skaderne og smerten så godt, du kan.
• Ved fald og kvæstelser: hold katten varm og i ro
• Ved forbrændinger og hedeslag: køl katten ned
• Kontakt dyrlægen, hvis skaderne er alvorlige.
• Sørg for, at katten ikke kan forværre sin egen situation.