Det mest almindelige symptom er kløe i huden. Som regel opstår kløen i ansigtet, på benene, i armhulerne og på poterne. I enkelte tilfælde kan luftbårne allergener give symptomer i luftvejene eller medføre, at det kun er huden i ørerne, der klør. Atopi opstår kun, hvis hunden tidligere har været i kontakt med de stoffer (allergener), den reagerer på. Ved kontakt med stoffer, som hunden er følsom over for, dannes der antistoffer, og når hunden igen kommer i kontakt med de samme stoffer, opstår der en allergisk reaktion.

Det mest almindelige symptom er kløe i huden

Allergener ved atopi

Af stoffer, der kan optræde som allergener ved atopi, kan nævnes forskellige former for pollen, husstøv og husstøvmider, skimmelsvamp, dyre- og menneskeskæl og lagermider. Atopisk allergi optræder som regel, når hunden er mellem et og tre år gammel. Atopi er delvist arveligt, da man har opdaget, at dyr som rammes er genetisk disponerede for at overreagere på forskellige stoffer.

Årstidsbetinget allergi

Ofte er symptomerne i hvert fald til at begynde med årstidsbetingede. De stoffer, hunden reagerer på, optræder måske først og fremmest på bestemte tider af året. Senere kan hunden udvikle allergi over for flere inhalationsstoffer, og efterhånden som allergien bliver mere opfattende, kan hunden få symptomer det meste af året.

Symptomet er ofte kløe

Hos mennesker fører inhalationsallergi som oftest til symptomer i lunger eller luftveje, for eksempel astma. Ved atopisk allergi hos hunde er det mest almindelige symptom kløe. Kløen kan være generel eller opstå specielle steder på kroppen. Til at begynde med er der ingen hudforandringer at se, men hvis hunden får lov til at klø sig, kommer der efterhånden sår, der kan blive inficeret. Disse selvskabte skader kan forværre lidelsen.

Diagnosen stilles med priktest

Dyrlægen kan lave en priktest, hvor små mængder af de forskellige allergener sprøjtes ind i huden. Efter ca. 20 minutter aflæser man de forskellige injektionssteder, og ved at bedømme de enkelte hævelser kan man afgøre, hvilke stoffer hunden reagerer på.

Mider og pollen er svære at undgå

Man bør så vidt muligt undgå, at en atopisk hund kommer i kontakt med de allergener, den reagerer på. Det kan dog være svært at efterleve, da de fleste allergier hos hund forårsages af husstøv og husstøvmider, der findes i alle hjem. Hvis man gør grundigt rent og så vidt muligt undgår støvsamlende stoffer, kan man gøre livet lettere for hunden. Pollenallergi kan også være svært at håndtere, da pollen næsten er umuligt at undgå.

Med hyposensibilisering bliver ca 70% symptomfri

Behandling af atopi

Når hunden har fået konstateret atopi, kan man behandle med cortison, enten i kortere perioder eller mere regelmæssigt. Man kan også lave en hypo- sensibilisering, der består i, at hunden gennem en længere periode får indsprøjtninger med små doser af det atopifremkaldende allergen. Dosen øges gradvist, og det medfører ofte, at reaktionen over for stoffet bliver mindre eller ophører. Ca. 70% af de hunde, der lider af atopi, kan blive symptomfrie gennem denne behandling.