Artrose smerter, der ikke opdages eller ikke aftager, kan risikere at udvikle sig til kroniske smerter. Kronisk smerte er vanskeligere end akut smerte og påvirker hundenes livskvalitet negativt. Derfor er der behov for flere valide og pålidelige metoder til at undersøge smerte og smerterelateret funktionsnedsættelse ved rehabilitering af hunde med artrose.

Ann Essner har med hjælp fra hundeejere, benyttet to smerteformularer, Helsinki Chronic Pain Index og Canine Brief Pain Inventory, som er udviklet til at undersøge hundes smerte og smerterelateret funktionsnedsættelse ved naturligt forekomst af artrose.

Artrose smerter, der ikke opdages eller ikke aftager, kan risikere at udvikle sig til kroniske smerter.

Formålet med det aktuelle projekt har blandt andet været at undersøge smerteformularens måleegenskaber på en gruppe af hunde med naturligt forekommet artrose, som er blevet henvist til rehabilitering hos en fysioterapeut. Projektet har desuden undersøgt, hvordan hundeejere har vurderet smerte, kropsfunktion og aktivitet hos hunde med artrose sammenlignet med raske hunde.

Resultatet viser, at klinisk raske hunde havde signifikant lavere score i forhold til hunde med naturligt fremkommet artrose. Ved vurdering af smerteintensitet svarede 26 procent af hundeejerne, at deres hunde ikke havde nogen smerter. På trods af at 75 procent af hundeejerne fik antiinflammatorisk medicin til at behandle artrosen, viste 58 procent kronisk smerteadfærd. Størstedelen af hundene i studiegruppen har brug for funktionel fysioterapeutisk træning.  

Der er behov for mere forskning til at hjælpe hundene med at blive smertefrie. I 2018 bevilligede Agrias forskningsfond yderligere midler for at kunne tilbyde hundene en højere livskvalitet gennem bedre smertelindring.