Bliver din hund unormalt forpustet, drikker den mere end den plejer og er den pludselig begyndt at hoste i tide og utide? Det kan være tegn på, at din hund er blevet ramt en hjertesygdom eller et andet hjerteproblem.

Et raskt hjerte

En hunds hjerte består ligesom menneskers hjerte af fire hjertekamre, to forkamre og to hovedkamre. Hjertets opgave er at lade højre side modtage iltfattigt blod fra kroppen og sende det videre til lungerne, samt at lade venstre side modtage iltet blod fra lungerne og pumpe det ud i kroppen.

En stor, rask, voksen hunds hjerte slår ca. 70-100 slag i minuttet. Store og ældre hundes hjerte slår langsommere end mindre og yngre hundes, som kan slå helt op til 200 slag i minuttet. En bange og stresset hund vil også have en hurtigere hjerterytme.

Alle hundes hjerte slår ujævnt, langsommere ved indånding end ved udånding. Det kaldes respiratorisk arytmi.

For at kontrollere hjerteslaget løfter du hundens forben og bøjer albuen lidt frem og op, og inde bag albueledet kan du mærke hjertet. Både hjerteslagenes rytme og styrke er interessant.

Det nemmeste sted at finde pulsen er på indersiden af låret bag ved hundens mave.

Hjertesygdomme hos hund

Der findes flere hjertesygdomme, der kan rammen hunden. Mellem fem og ti procent af vores hunden bliver ramt. Den mest almindelige er endokardiose. Den rammer midaldrende eller ældre hunde og giver sig udslag i, at man kan høre en susende bilyd som skyldes at hjerteklapperne på grund af kroniske forandringer ikke lukker tæt. Denne sygdom rammer især små hunderacer. 

Den mest almindelige er endokardiose

En anden hjertesygdom er kardiomyopati, der skyldes, at hjertemuskulaturen bliver svag. Det kan betyde, at hjertet bliver for stort og at det ikke kan pumpe effektivt nok. Denne lidelse rammer især store hunderacer og hyppigere hanhunde end tæver.

En del hunde rammes også af hjertearytmi. Det vil sige, at hjertet står uregelmæssigt.

Medfødte hjertefejl er ikke særlig almindeligt hos hunde, men kan ramme alle racer. Det kan for eksempel være forsnævring af hovedpulsåren (aorta) eller lungepulsåren, eller der kan være  huller i skillevæggen mellem højre og venstre hjertekammer, så blodet går den forkerte vej. Den mest almindelige årsag til et pludseligt, uventet dødsfald hos en hund, især hos unge hunde, er en eller anden form for hjertelidelse – ofte skyldes det en medfødt hjertefejl. Mange hjertefejl er arvelige, og man skal derfor ikke avle på en hund med hjerteproblemer.

Susende bilyd på hjertet

En susende bilyd på hjertet skyldes strømhvirvler i blodet, der passerer igennem hjertet. Det kan skyldes misdannelser i blodkar eller hjerteklapper, hul i hjertevæggen eller inflammatoriske forandringen i klapperne. Hunden kan have denne bilyd i lang tid uden at have andre symptomer. Når der er gået et stykke tid, ofte flere år, bliver hjertet slapt og kan ikke længere pumpe blodet rundt på samme effektive måde som et sundt hjerte. Det, der sker, er, at hjertet udvider sig og bliver forstørret. Blodet oplagres i lungerne, og det giver vand i lungerne, også kaldet lungeødem. Resultatet er, at hunden begynder at hoste og får svært ved at trække vejret.

 Mange hjertefejl er arvelige

Symptomer på hjertelidelser

Hjertefejl giver symptomer som træthed, vejrtrækningsproblemer, pusten, hoste eller uregelmæssig hjerterytme. Hunden kan også få nedsat appetit, blive svimmel og besvime.

Behandling af hjertelidelser

Hvis du har mistanke om, at din hund har et hjerteproblem, er det vigtigt at gå til dyrlægen for at få en præcis diagnose. Dyrlægen kan undersøge hjertet ved at lytte på det, tage en EKG, røntgenbilleder eller ultralydsscanning. I mange tilfælde kan hunden få det meget bedre, hvis behandlingen sættes ind i tide. Man kan behandle med forskellige former for hjertemedicin og vanddrivende medicin.

Kan man forebygge hjertelidelser?

Nogle hjertefejl kan være arvelige, og derfor er det vigtigt, at du ved hvalpekøbet undersøger, om forældre eller andre nære slægtninge har haft problemer med hjertet af nogen art.

Du kan selv sørge for at holde din hund i god fysisk form. En god kondition betyder, at hunden bedre kan klare den belastning, hjertet kommer ud for ved fysisk aktivitet.