Unge heste og føl skal dog beskyttes voldsomme ormeangreb, fordi deres vækst ellers kan blive hæmmet.

Overdreven eller ukritisk anvendelse af ormemidler kan medføre resistens hos parasitterne, og derfor har alle ormemidler i Danmark været receptpligtige siden 1999. En god græsmarksstrategi og gode rutiner til undersøgelse af hestenes ormestatus (gødningsprøver) er den bedste metode til at forebygge, at hestene får orm af forskellig art.

Læg en græsmarksstrategi

Dagens hestehold præges af mange heste på forholdsvis lille plads uden mulighed for vekseldrift med andre dyrearter, og det betyder at forekomsten af parasitter øges. Derfor bør alle stalde have en plan for sommergræsningen, eftersom foldene er det vigtigste led i smittespredningen. Det er bedst at adskille sommergræsning fra vinterfolde, og om muligt opdele sommergræsmarkerne i forskellige afsnit, se skitsen nedenfor.

Forsommer

Højsommer

Efterår

Høhøst

Græsning efter høhøst

Græsning på alt

Græsning

Pleje

 

De overvintrede parasitlarver bliver aktive i den fugtige forsommervarme. De kan ikke flytte sig særlig langt, men lever i de græstuer, som vokser i nærheden af gødningsbunkerne. Anden generation af larver klækkes i løbet af sensommeren, og det er den generation, man skal koncentrere sig om at holde nede.

Tag gødningsprøver

Ved at få analyseret en gødningsprøve, kan du som hesteejer danne dig et overblik over din hests ormestatus. Hvis prøven viser, at der er over et vist antal parasitæg per gram gødning (200 EPG), bør man få lavet en larvedyrkning for at identificere, hvilke orm hesten skal behandles for.   

Det er bedst at få taget en gødningsprøve i april/maj for at se, om det er nødvendigt at give ormekur, før hestene kommer på græs. Hvis prøven ikke giver anledning til at behandle hestene mod orm, bør du få taget en ny prøve i september/oktober for at se, om det er aktuelt med en ormekur på dette tidspunkt. 

Enten tages der individuelle gødningsprøver, som kan vise, hvilke heste der skal have ormekur, og hvilke heste der ikke har behov for behandling. Alternativet er at tage en samlet gødningsprøve, der kan give et overblik over det generelle behov for ormekur. Ved en samlet prøve bør man have maks. 5 heste (helst jævnaldrende) pr. prøve. 

Symptomer på orm

 • Hesten er tynd hen over ribbenene, men har en stor udspilet bug.
 • Tottet, glansløs pels – ofte kombineret med galle.
 • Opsvulmede led.
 • Tør vedvarende hoste.
 • Diaré og hæmmet vækst hos føl.
 • Tilbagevendende anfald af kolik.

Heste, der bør have ormekur:

 • Heste, der udviser ovenstående symptomer på at have orm.
 • Importerede heste, der kan have ormearter, som ikke findes i Danmark.
 • Hopper, der skal på insemineringsstation, fordi det ofte er et krav fra hingsteejeren.

Græsmarksstrategi:

 • Adskil sommer- og vinterfolde.
 • Undgå for små folde, beregn 1,2 tønder land per halvblodshest.
 • Del foldene op og høst høet fra den ene halvdel først, og slip så hesten ind for at afgræsse resten. Plej den afgræssede del, før du slipper hestene ind på hele området om efteråret.
 • Læg foldene om med jævne mellemrum.
 • Byt gerne græsning med andre dyr som får eller køer, hvis du har mulighed for det.De bærer nemlig ikke på de samme parasitter.
 • Hvis du kun har nogle få heste på et mindre område, bør du fjerne gødning fra folden regelmæssigt.
 • Plej folden, når den er afgræsset ved at slå græsset, især græstuerne, da det er dér ormelarverne lever.